© 2014 Durham-Medical       Created and hosted by gavin-wright-web-hosting.uk

Home Bandages Triangular Eye pad Conforming Crepe Tubular 1 Tubular 2 Cohesive Ambulance Adhesive Absorbent EAB

Tubular Bandage

Elasticated Tubular Bandage



Code               Description          Size (cm x m)

9500               Size: A                    5 x 10

9501               Size: B                    6.25 x 10

9502               Size: C                    6.75 x 10

9503               Size: D                    7.5 x 10

9504               Size: E                    8.75 x 10

9505               Size: F                    10 x 10

9506               Size: G                    12 x 10

9513               Size: L                     30 x 10

9501BL          Size: B (blue)         6.25 x 10

9502BL          Size: C (blue)         6.75 x 10

9503BL          Size: D (blue)         7.5 x 10

9504BL          Size: E (blue)         8.75 x 10

9537               Applicator               Small

9538               Applicator               Medium

9539               Applicator               Large


Price excludes VAT
Price excludes VAT
Price excludes VAT